Scarlett O'Hara > Bộ sưu tập > Giới thiệu > Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin

  CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

  MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP

  Việc thu thập dữ liệu trên Website scarlettohara.vn bao gồm: email, điện thoại, địa chỉ khách hàng là bắt buộc để Scarlett O’Hara liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website và nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng. 

  Trong quá trình giao dịch thanh toán tại Website scarlettohara.vn, Scarlett O’Hara chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của khách hàng, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của thành viên sẽ không được lưu giữ.

  CAM KẾT BẢO MẬT

  Thông tin cá nhân của khách hàng trên scarlettohara.vn được Scarlett O’Hara cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Scarlett O’Hara. Việc thu thập và sử dụng thông tin của khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

  Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.